Beques Erasmus+ i segells de qualitat

La Comissió Europea concedeix 4 beques de mobilitat al CEIP Escola Nova per un valor de 6.918€. Aquests doblers es destinaran a dues formacions per al professorat. La primera a Itàlia, on es visitaran centres que han aplicat amb èxit canvis metodològics i també s’atendran seminaris i tallers sobre innovació educativa. La segona es tracta d’una formació sobre educació ambiental a Xipre.

L’objectiu d’aquestes formacions és transferir i aplicar a l’escola els coneixements i destreses adquirits, per tal de continuar amb el procés d’innovació educativa i qualitat en què ens trobam immersos. Tota la comunitat educativa se’n veurà beneficiada.

SEGELLS DE QUALITAT

D’altra banda, estam molt orgullosos de rebre dos segells de qualitat per als projectes Traditional recipes i Funky interview programme. Enhorabona a tots. Esperam aconseguir-ne molts més.