Bibliohall

El centre disposa el servei de biblioteca a l’hora del pati anomenat BIBLIOHALL. Aquest està obert dos dies a la setmana de 11.00 a 11.30.