Educació vial

En Pedro González,  policia tutor de Porreres, ha començat les visites/ conferències als nostres alumnes des de 5 anys fins a sisè. Les xerrades van encaminades a donar a conèixer les feines que fa al municipi i a respondre les preguntes i curisitats dels alumnes.