Escola matinera i activitats extraescolars

El centre té establert un servei de guarderia pels nins i nines de l’escola, amb la finalitat d’atendre les necessitats de les famílies. L’horari de funcionament està en relació amb les necessitats de les famíes, actualment de 7:30 a 9:00. Vos compartim la informació relativa a l’escola matinera i activitats extraescolars que ofereix Triasport.