Visió de centre

Conclusions de la dinàmica que es va dur a terme amb les famílies el 20 de febrer per dissenyar una visió de centre. També hi han participat mestres i alumnes.