Programa Alerta Escolar

Programa Alerta Escolar

El Programa Alerta Escolar Balear permet als professionals de l’àmbit sanitari impartir una formació sanitària d’atenció d’urgència en els centres educatius sobre epilèpsia/crisi convulsiva, diabetis, asma greu, al.lèrgies amb risc d’anafilaxi i/o cardiopaties congènites amb risc de mort sobtada.

Aquesta formació es realitza en el centre educatiu a partir de la projecció de vídeos explicatius dels casos d’emergència i de l’entrega de pòsters on es detalla lla pauta d’actuació relativa a aquestes patologies.

Per poder accedir als vídeos esmentats podeu clicar al enllaç i verificar si aquest enllaç s’obri correctament als vostres ordinadors:
https://www.youtube.com/channel/UCHTGwuzt_UVYon6Fm56Gniw