Cita prèvia entrevista final

Les famílies que vulgueu tenir una entrevista final amb el tutor del vostre fill ho podeu fer a sota. Clicau el nom del tutor i escolliu l’hora que us vagi millor.

Seran dia 29 juny de 9 a 14 hores.

L’entrevista de 6è A tendrà lloc dimecres 22.

No es proporcionaran els informes en paper.

3 anys

A
Margalida Noguera
B
Francisca Puigserver

4 anys

A
Margalida Vidal
B
Maria Mut

5 anys

A
Caterina Grimalt
B
Francisca Garcias
C
M Magdalena Mas

1r

A
Bàrbara Cortès
B
Pilar Pascual

2n

A
Bàrbara Veny
B
Antònia Salvà
C
Joana M Fernández

3r

A
Rocío Peña
B
Miquel Àngel Tomàs

4t

A
Antònia Font
B
Xesca Servera

A
Margalida Mascaró
B
Catalina Capellà

A
Margalida Rosselló
B
Serafí Expósito