Programa Alerta Escolar

El Programa Alerta Escolar Balear permet als professionals de l’àmbit sanitari impartir una formació sanitària d’atenció d’urgència en els centres educatius sobre epilèpsia/crisi convulsiva, diabetis, asma greu, al.lèrgies amb risc d’anafilaxi i/o cardiopaties congènites amb risc de mort sobtada.
Aquesta formació es realitza en el centre educatiu… Llegeix més»

Programa de gestió de Millora Continua

Els objectius del Programa Millora Contínua dels centres docents públics de les Illes Balears són els següents:

a)     Dissenyar i implantar, a partir d’una bona anàlisi del context, un sistema de gestió del centre basat en quatre pilars fonamentals: la planificació, l’execució, l’avaluació i la millora… Llegeix més»