Escola matinera

El centre té establert un servei de guarderia pels nins i nines de l’escola, amb la finalitat d’atendre les necessitats de les famílies. L’horari de funcionament està en relació amb les necessitats dels pares/mares, actualment de 7:30 a 9:00. Aquest servei està gestionat per l’APIMA.