Consell Escolar

Els membres del Consell escolar

Representants dels pares

 • Apol·lònia M Figuera
 • Jero Grimalt
 • Immaculada Picornell
 • Carme Pinya

Representant de l’APIMA

 • Carles Lozano

Representants dels mestres

 • Bàrbara Cortès
 • Ana López
 • Maria Mut
 • M Magdalena Picornell
 • Margalida Vidal

Representant de l’Ajuntament

 • Maria Antònia Veny

Equip directiu del centre

 • Maria Antònia Rigo, directora
 • Tomeu Barceló, cap d’estudis
 • Guillem Amer, secretari