Claustre

Equip directiu

Tutories curs 22/23

INFANTIL

PRIMÀRIA

Anglès

Departament d’orientació

Educació Física

Música

  • Joan Oliver joliver@ceipclimentserraiservera.cat

Religió

  • Joan Nadal