Ajuts menjador

Ja es poden sol·licitar els ajuts de menjador.

Les famílies interessades han d’entregar la següent documentació:

Obligatòria

1) Còpia DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar
2) Còpia del llibre de família
3) Certificat de convivència (emès per l’ajuntament)
4) Un número de compte bancari

Addicional

– Certificat família nombrosa
– Certificat… Llegeix més»

Ajuts per alumnes nese 19/20

Per poder sol.licitar ajudes nee, han de tenir la targeta de família nombrosa i presentar necessitats educatives especials derivades de discapacitat o transtorn de conducta, cursar infantil /primària i complir els requisits d‘ingressos econòmics (mirar convocatòria) 
Les sol.licituds s’han d’entregar abans del 20 de setembre a secretaria.
Accedir a normativa
Llegeix més»