Ajuts menjador

Ja es poden sol·licitar els ajuts de menjador.

Les famílies interessades han d’entregar la següent documentació:

Obligatòria

1) Còpia DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar

2) Còpia del llibre de família

3) Certificat de convivència (emès per l’ajuntament)

4) Un número de compte bancari

Addicional

– Certificat família nombrosa

– Certificat família monoparental

– Certificat discapacitat

– Certificat Serveis Socials de vulnerabilitat

– Documents acreditatius de rebre:

  • Rendes mínimes
  • Prestació per a autònoms per COVID-19
  • Subsidi per desocupació o ajuts per COVID-19

Només s’ha d’entregar una sol·licitud per família. Podeu consultar-ne el model aquí

Podeu dur la documentació a Secretaria

Dimarts i dijous de 9h a 13:30.

La resta de dies de 9 a 9:30 i de 13:30 a 14h.

TENIU FINS DIA 21 PER ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓ