Instal·lacions

En aquests moments el centre disposa de:

Un edifici pels alumnes d’infantil i primària

Dues aules al Casal Jove (costat de l’escola que es comunica pel pati)

3 aules modulars

Un poliesportiu

Un pati d’infantil

Un pati de primària

Un hort escolar