Calendari del procés d’escolarització

SOL.LICITUD D’ADMISSIÓ (PREINSCRIPCIÓ)  MATRICULACIÓ
Presentació de sol.licituds Llistes provisionals Reclamacions Llistes definitives
INICI FI INICI FI INICI FI
1/06/20 12/06/20 30/06/20 1/07/20 3/07/20 13/07/20 14/07/20 21/07/20