Pla de contingència

Vista la  complexitat que presentarà aquest curs per mor de la covid-19, us compartim el Pla de contigència que hem elaborat al centre, segons les ordres de la Conselleria.

Si voleu el podeu consultar aquí: PLA DE CONTINGÈNCIA