Dates reunions inicials

Aquí disposau de les dates de les reunions inicials

3 anys6 de setembre
4 anys20 de setembre
5 anys25 de setembre
Primer7 de setembre
Segon21 de setembre
Tercer26 de setembre
Quart27 de setembre
Cinquè19 de setembre
Sisè28 de setembre